پودر زنجبیل 40 گرم گلناب

پودر زنجبیل محصولی از شرکت تکسان