سبزی خشک 30 گرم گلناب

سبزی خشک بسته بندی شده سلفونی گلناب،محصول گروه مواد غذایی تکسان