چای بسته بندی دلگشا محصول تکسان، عطری،پرشده با چای مرغوب سیلان،450 گرم،بسته مشکی