چای بسته بندی دلگشا،محصول تکسان،عطری،پر شده با چای سیلان،100گرم